Gyula Orendt Edinburgh International Festival Zauberflöte Papageno August 2023

Zauberflöte

Gyula Orendt as Papageno

12 August 2023

Venue

The Usher Hall, Edinburgh

Conductor

Maxim Emelyanychev

Orchestra

Scottish Chamber Orchestra

Performance Dates

Sat
12.08.2023

7 p.m. (British Time)